Raystown

IMG 4702 IMG 4699 IMG 4701 IMG 4704
IMG 4705 IMG 4706 IMG 4707 IMG 4708
IMG 4709 IMG 4711 IMG 4712 IMG 4714
IMG 4715 IMG 4717 IMG 4718 IMG 4719
IMG 4720 IMG 4721 IMG 4722 IMG 4725
IMG 4726 IMG 4727 IMG 4730 IMG 4732
IMG 4735 IMG 4736 IMG 4737 IMG 4738
IMG 4739 IMG 4740 IMG 4742 IMG 4744
IMG 4745 IMG 4747 IMG 4748 IMG 4750
IMG 4751 IMG 4752 IMG 4755 IMG 4758
IMG 4760 IMG 4763 IMG 4764 IMG 4767
IMG 4768 IMG 4770 IMG 4771 IMG 4774
IMG 4775 IMG 4780 IMG 4781 IMG 4782
IMG 4784 IMG 4786 IMG 4787 IMG 4788
IMG 4794 IMG 4798 IMG 4799 IMG 4800
IMG 4802 IMG 4804 IMG 4805 IMG 4808
IMG 4811 IMG 4813 IMG 4814 IMG 4816
IMG 4817 IMG 4818 IMG 4819 IMG 4820
IMG 4824 IMG 4825 IMG 4827 IMG 4828
IMG 4831 IMG 4833 IMG 4835 IMG 4836
IMG 4837 IMG 4841 IMG 4842 IMG 4844
IMG 4845 IMG 4846 IMG 4847 IMG 4848
IMG 4849 IMG 4850 IMG 4852 IMG 4853
IMG 4854 IMG 4856 IMG 4857 IMG 4861
IMG 4862  Raystown Winners IMG 4863  2nd Place - 15.76 lb Matt Farabee and Mark Mounts IMG 4864  3rd Place 14.79 lb Jason Deline and Frank Baney, Jr IMG 4865  Lunker - 5.92 lb Travis Barr / Jacob Coffman
IMG 4866  Winners - 17.94 lb Jim Sedor and James Rubino IMG 4698